REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
 

Sklep internetowy działający pod adresem www.bambino.com.pl  jest zarządzany przez:
Hurtownię Artykułów Dziecięcych Bambino, Białystok ul.Handlowa 1,
15-399, Polska tel. 85 744 28 29 bambino@bambino.com.pl NIP: 966-063-22-25.

OKREŚLENIA:
Sklep internetowy (Sklep) – zarządzany przez Hurtownię BAMBINO - serwis internetowy, dostępny jest pod adresem 
www.bambino.com.pl, umożliwia Klientom  składanie zamówień (dokonywanie zakupów).
Asortyment - wyroby umieszczone na stronach sklepu internetowego 
www.bambino.com.pl
Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupów w Sklepie.
Koszyk - element funkcjonalny Sklepu, który umożliwia Klientowi dokonanie zakupów w sklepie internetowym 
www.bambino.com.pl
 

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Wszystkie produkty prezentowane w ofercie Sprzedawcy w Sklepie  www.bambino.com.pl są produktami nowymi, oryginalnymi, spełniającymi określone przepisami prawa wymogi, posiadającymi stosowne atesty i certyfikaty, gdy jest to wymagane.
 2. Wszystkie ceny oferowanych do sprzedaży wyrobów prezentowane w Sklepie internetowym zamieszczone są na stronie www.bambino.com.pl przy produkcie. Waluta prezentowanych cen: złoty polski, są to ceny brutto (zawierają stosowny podatek VAT).
 3. Klient składając zamówienie, najpierw wybiera produkty, które chce nabyć poprzez kliknięcie "dodaj do koszyka".
 4. Po wybraniu produktów kliknij przycisk „FINALIZACJA ZAMÓWIENIA CHECKOUT”, znajdujący się w koszyku, następnie wypełnij formularz i zaloguj się na posiadane konto,  lub dokonaj zakupu bez rejestracji, podając tylko dane i adres dostawy.
 5. Wybierz  formę zapłaty.
 6. Realizacja zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu płatności, chyba że wybrano formę zapłaty "za pobraniem". w przypadku gdy wpłata nie nastąpi w ciągu 7 dni kalendarzowych zamówienie zostanie anulowane. Zamówione produkty do momentu otrzymania  zapłaty nie są zarezerwowane

   

Towar na zamówienie

 1. Produkty z oznaczeniem "dostępny na zamówienie" są dostępne na zamówienie z określonym przez producenta czasem oczekiwania na wytworzenie lub dostarczenie produktu.
 2. Przed zamówieniem produktu klient powinien skontaktować się ze sklepem internetowym lub stacjonarnym w celu potwierdzenia możliwości zamówienia danego produktu.
 3. Klient ma możliwość zakupu produktu z oznaczeniem "dostępny na zamówienie", opłacenie oraz oczekiwanie na jego dostawę.
 4. W przypadku wycofania produktu z produkcji przez producenta sklep ma możliwość anulowania zamówienia informując klienta o sytuacji. W przypadku opłacenia przez klienta kwoty za towar, kwota zostanie w całości zwrócona do klienta.

DOSTAWA

 1. Koszty dostawy w granicach Polski:

  17,99 pln* - kurier (płatność z góry) 
  19,99 pln* - kurier pobranie


  Sklep oferuje darmową wysyłkę w obszarze Polski bez względu na formę płatności oraz ilość kupionych produktów, jeśli wartość zamówienia wyniesie min. 500 pln* (*Wyjątek stanowią paczki wielkogabarytowe takie jak meble oraz wybrane przecenione produkty).

  *są to podstawowe ceny przesyłek, mogące się różnić w zależności od gabarytu. Wszelkie koszta przesyłki pokazane są podczas składania zamówienia w koszyku.
 2. Przygotowanie zamówienia i jego wysyłka z reguły następuje w ciągu 24 godzin. (nie dotyczy zamówień w dni wolne od pracy,czasem w dzień poprzedzający dzień wolny i/lub produktów oznaczonych dłuższym terminem dostawy). Firmy kurierskie  99% przesyłek na terenie Polski dostarczają do klienta następnego dnia po przekazaniu kurierowi. Paczki zagraniczne do Unii Europejskiej dostarczane są w około 5 dni.
 3. Dostawa zamówień realizowana jest za pośrednictwem firmy Kurierskiej Pocztex, DPD, Inpost. (firmy kurierskie są z góry przypisane do konkretnych gabarytów przesyłek. Klient może zgłosić chęć zmiany firmy kurierskiej jednak może wiązać się z dodatkowymi kosztami przesyłki).
 4. Koszt wysyłki zagranicznej do państw europejskich zależy wyłącznie od całkowitej masy przesyłki, forma płatności wyłącznie przedpłata  koszt dostawy każdorazowo jest wyliczany indywidualnie a zamówienie jest wiążące dla obu stron dopiero po akceptacji kosztów przez Klienta sklepu. (od dnia 05-05-2020, wysyłki zagraniczne są czasowo wyłączone.)
 5. Realizacja zamówienia zagranicznego następuje po wpływie środków na konto sprzedawcy.
 6. W przypadku dostawy do miejsca docelowego leżącego poza granicami Państw Członkowskich Unii Europejskiej, należna cena zakupionych produktów, może ulec odpowiedniemu zwiększeniu o wartość należnych opłat celnych. 
   

PŁATNOŚĆ

 1. Sklep umożliwia poniższe formy płatności:
  • przedpłata na konto  Volkswagenbank Polska konto [Zł]: 25 2130 0004 2001 0196 7603 0001 Bambino Handlowa 1, 15-399, Białystok
  • przedpłata w innych walutach:
  • Euro [€] : PL15 1090 2590 0000 0001 2952 6737
  • Dolary [$] : PL32 1500 1083 1210 8005 2645 0000
  • przedpłata na konto za pośrednictwem szybkich płatności eService
  • za pobraniem (płatność przy odbiorze zamówienia)

 

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować nas o swej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia w formie pisemnej przesłanej: pocztą lub e-mailem (bambino@bambino.com.pl) na adres sprzedawcy.
  Preferujemy skorzystanie ze wzoru formularza odstąpienia od umowy (pobierz wzór).
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Klienta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z transportu zwracanego towaru), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni  od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany formy zwrotu w niektórych przypadkach.
 5. Zwrot płatności nastąpi po otrzymaniu przez sklep przedmiotu zwracanego i jego ocenie.
 6.  Zakupioną rzecz proszę odesłać niezwłocznie na adres: HURTOWNIA ARTYKUŁÓW DZIECIĘCYCH BAMBINO 15-399 Białystok ul.Handlowa 1, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 7. Bezpośrednie koszty zwrotu leżą po stronie Klienta.
 8. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 9. Do pozytywnego rozpatrzenia zwrotu wymagany jest dowodu zakupu (faktura lub paragon), który należy umieścić wraz z zakupionym przedmiotem.
   

REKLAMACJE ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIAMI

  1. Hurtownia Artykułów Dziecięcych Bambino B.Komarzewska Handlowa 1, 15-399, Białystok, odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] Kodeksu Cywilnego.

 

  1. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych ustawowo lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres bambino@bambino.com.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o takim naruszeniu, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym terminie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

  1. Hurtownia Artykułów Dziecięcych Bambino B.Komarzewska  Handlowa 1, 15-399, Białystok,  nie jest producentem produktów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości sprzedanego produktu na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

 

  1.   Zwrot produktów prosimy dokonywać na adres: Bambino, Handlowa 1, 15-399, Białystok

 

 1. Można skorzystać z elektronicznego formularza zgłoszenia reklamacji.
   
REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 
 1. Hurtownia Bambino podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć jak najszybciej wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomićHurtownia Bambino o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu, Klient może zgłaszać pisemnie na adres: HURTOWNIA BAMBINO Handlowa 1, 15-399, Białystok lub e-mail bambino@bambino.com.pl 
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. Hurtownia Bambino obowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, lub do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
   

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Rozstrzyganie ewentualnie powstałych sporów pomiędzy Hurtownią Bambino, a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu
  Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym w Białymstoku, zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.Konsument
 3. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystań z możliwości polubownego rozwiązania sporów dotyczących zakupów internetowych, konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym www.ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 

Regulamin "Negocjacje Ceny"

 1. Program "negocjacje ceny" dostępny jest dla każdego klienta posiadającego konto w sklepie internetowym Bambino.com.pl
 2. Negocjacje odbywają się tylko za pomocą specjalnej funkcji przy każdym produkcie.
 3. Do rozpatrzenia wniosku należy poprawnie wypełnić formularz zgłoszeniowy umieszczając link do oferty konkurencji, podać pożądaną cenę oraz ewentualny komentarz.
 4. Produkt przesłany w linku musi być dostępny do zakupu. Przesłana cena brana pod uwagę podczas negocjacji, jest ceną dostępną dla każdego użytkownika. Ceny ustalone indywidualnie, nie stanowią oferty ogólnodostępnej, nie są brane pod uwagę podczas negocjacji.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo odrzucenia negocjacji, bez podania przyczyny.

 

 

Aktualizowano dnia 10.01.2023r.

 

Produkt dodany do listy życzeń
Product added to compare.